قصر چوبی در آستانه هشتاد سالگی

مرداد ماه امسال قصر چوبی در آستانه هشتاد سالگی خود قرار خواهد گرفت. قصر چوبی در سال 1320 افتتاح گردیده استدر مرداد 99 هفتاد و نهمین سالگرد تاسیس قصر چوبی را با برگزاری جشنواره فروش 15 تا 25 درصد تخفیف آغاز خواهیم کرد و وارد هشتادمین سال تاسیس قصرچوبی خواهیم شد

ادامه مطالعه

نمایشگاه میلان ۲۰۱۷

ادامه مطالعه