افتتاح سایت قصر چوبی

در آستانه هشتادمین سالگرد افتتاح قصر چوبی فروشگاه اینترنتی قصر چوبی با امکانات وبژه افتتاح گردید مروری بر برخی از قابلیت های فروشگاه قصر چوبی فروشگاه هوشمند قصر چوبی با طبقه بندی استاندارد جهت تسریع در یافتن کالاهای مورد نظر شما

ادامه مطالعه

قصر چوبی در آستانه هشتاد سالگی

مرداد ماه امسال قصر چوبی در آستانه هشتاد سالگی خود قرار خواهد گرفت. قصر چوبی در سال ۱۳۲۰ افتتاح گردیده استدر مرداد ۹۹ هفتاد و نهمین سالگرد تاسیس قصر چوبی را با برگزاری جشنواره فروش ۱۵ تا ۲۵ درصد تخفیف آغاز خواهیم کرد و وارد هشتادمین سال تاسیس قصرچوبی خواهیم شد

ادامه مطالعه

آغاز تخفیف های ویژه قصر چوبی

در هفتاد و نهمین سالگرد افتتاح قصرچوبی تخفیف های ویژه دریافت کنید. ۱۵ تا ۲۵ درصد تخفیف گاه شمار، زمان باقی مانده تا شروع تخفیف ها  

ادامه مطالعه